Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Frank Buyssens, geassocieerd notaris te Zwijndrecht
Plaatsvervanger : Mr. Catherine De Moor, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas


Bibliografie
Testamenten: grondvereisten/oorzaak en voorwerp; vormvereisten/eigenhandig testament, notarieel testament en internationaal testament; herroepelijkheid; ascendentenverdeling; Rechthebbenden: kwalificatie, omvang, plaatsvervulling, aanwas, subsidiaire legataris; Testamentuitvoerder: taak, aansprakelijkheid, vergoedig; Vermijding vruchtgebruik in Erfrecht en testament