Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Marc De Backer, notaris te Mechelen
Plaatsvervanger : Mr. Luc Weyts, notaris te Mechelen


De tontine en het beding van aanwas en de mogelijkheid tot vereffening verdeling.
Notarieel fiscaal maandblad 1997 pagina 206.