Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Danielle Duhen, geassocieerd notaris te Sint-Agatha-Berchem
Plaatsvervanger : Mr. Kathleen Dandoy, geassocieerd notaris te Perwijs