Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Externe leden
Effectief : De heer Philippe Aoust, vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul
Plaatsvervanger : Mevr. Monique Delos, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen
Effectief : De heer Yves-Henri Leleu, gewoon hoogleraar aan de ULG/ buitengewoon docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de ULB
Plaatsvervanger : De heer Jean-Louis Renchon, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UCL
Effectief : Mevr. Marina Schaus, ambtenaar bij de FOD Financiën
Plaatsvervanger : De heer Francois Derème, advocaat
Effectief : De heer Philippe Verdonck, adjunct-kabinetschef bij de Minister van Middenstand en Landbouw
Plaatsvervanger : De heer Olivier Remacle, jurist op het kabinet van de Minister van Middenstand en Landbouw

Notarissen
Effectief : Mr. Pierre Van den Eynde, notaris te Sint-Joost-ten-Node
Plaatsvervanger : Mr. Louis le Maire, notaris te Verlaine
Effectief : Mr. Laurent Barnich, notaris te Aat
Plaatsvervanger : Mr. Michel Bechet, notaris te Etalle
Effectief : Mr. Catherine Poncelet, notaris te Roosbeek
Plaatsvervanger : Mr. Jean Botermans, notaris te Eigenbrakel
Effectief : Mr. Danielle Duhen, geassocieerd notaris te Sint-Agatha-Berchem
Plaatsvervanger : Mr. Kathleen Dandoy, geassocieerd notaris te Perwijs

Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat