Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Externe leden
Effectief : De heer Yves-Henri Leleu, gewoon hoogleraar aan de ULG/ buitengewoon docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de ULB
Plaatsvervanger : De heer Jean-Louis Renchon, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UCL

Bibliografie
Omvang en samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen - Uitbreiding van het gemeenschappelijk vermogen - Beperking van het gemeenschappelijk vermogen in Huwelijk en samenwoning