Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Externe leden
Effectief : Mevr. Marina Schaus, ambtenaar bij de FOD Financiën
Plaatsvervanger : De heer Francois Derème, advocaat