Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Stefan Smets, notaris te Glabbeek-Zuurbemde
Plaatsvervanger : Mr. Vincent Lesseliers, notaris te Beveren