Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Externe leden
Effectief : De heer Guy Tillekaerts, raadsheer in het hof van beroep te Gent
Plaatsvervanger : De heer Marc Bosmans, raadsheer in het hof van beroep te Brussel