Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Externe leden
Effectief : De heer Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KULeuven
Plaatsvervanger : De heer Marc Devos, docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Gent