Notarieel Examen 2008

Leden van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het Notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Bernard Verstraete, notaris te Kuurne
Plaatsvervanger : Mr. Herwig-José Dufaux, notaris te Drogenbos