law - notary - exam : Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2010.


Iedere kandidaat wordt verzocht melding te maken van zijn adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres waar hij kan bereikt worden.

Een fotokopie van de kandidatuurstelling en van de zeven bijlagen moeten bij deze aangetekende zending worden gevoegd.

Zowel de originele bundel als de bundel in fotokopie moeten worden genummerd en samengehecht.