De notaris en de notariele akte

Bevoegdheid van de notaris ratione personae

artikel 8 notariswet
Verbod

Huwelijk

- Geen akte voor familie van huwelijkspartner


Afstammelingen
- Geen akte voor familie afstammelingen