de notaris en zijn familie

Wanneer een notaris familie heeft die bij hem klant is en een akte wilt laten verlijden, zou de akte nietig zijn indien de notaris hem zelf zou verlijden. Er is echter een gebruik ontstaan tussen notarissen, om in dergelijke gevallen voor elkaar in te springen. Dit is de zogenaamde 'ambtsverlening', waarbij een andere notaris de akte tekent, hoewel in feite al het werk is gedaan op het kantoor van de notaris die de akte niet mag verlijden.

Art. 8 Notariswet
De notarissen mogen geen akten verlijden waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad,en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling te hunnen voordele voorkomt.
De bovenstaande bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een co÷peratieve vennootschap, tenzij de notaris, zijn echtgenoot, zijn bloedverwant of zijn aanverwant in de verboden graad lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is.

geassocieerde notarissen

ž 7. Geassocieerde notarissen mogen geen akte verlijden waarin een van hen, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad, en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling ten voordele van deze personen voorkomt. Deze bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een co÷peratieve vennootschap, tenzij ÚÚn van de vennoten, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwant in de verboden graad, lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is. ".

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE

Op vijf november

Voor Ons, Meester A A, Notaris te Antwerpen, optredende namens Meester B B, Notaris te Antwerpen, die wettelijk is verhinderd.

ZIJN VERSCHENEN:

- notaris B;

- de vrouw van notaris B;

- de ouders van notaris B;

- de zoon van notaris B;

- de broer van notaris B;

- de neef van notaris B;