Personen- en familierecht en de notaris

Afwezigheid

Adoptie

Bekwaamheid - Algemeenheden

Bekwaamheid - Overzichtstabellen

Echtscheiding en scheiding

Woonplaats

Meerderjarige onbekwamen

Het huwelijk volgens burgerlijk recht

Huwelijk in het canoniek recht

Ongehuwd samenwonen

Afstamming

Bij het opmaken van een testament is de notaris gebonden aan de gebruikelijke regels inzake het verlijden van notariŽle akten. In 2005 denken we daarbij bijvoorbeeld aan artikel 8 van de notariswet dat bepaalt dat de notaries geen akten mag verlijden waarin enige bepaling ten voordele van hemzelf of zijn naaste familie voorkomt. Een notaris kan dus in 2005 bijvoorbeeld geen testament opmaken waarin iets wordt nagelaten aan zijn vrouw.

In 2005 zal de noatris dit oplossen door een ambtsverlening door een collega.

by www.2747.com