Recht op geschriften

Toepasselijk tarief
7,5 euro - 50 euro - 95 euro

Aanvullende vermeldingen in het repertorium
KB 26 januari 2007 (BS 7 februari 2007)

Regeling van de betalingsmodaliteiten
MB 25 januari 2007
Uiterlijk bij de neerlegging van het repertorium

Vermelding op akten
MB 25 januari 2007

Na de fiscale verklaringen en
in een afzonderlijke rubriek met als titel:
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt ... euro.

Notarieel fiscaal recht