De hervorming van de echtscheiding

De toelaatbaarheid van de eot : echtscheiding en vereffening in 1 akte

Regels uitkering tot levensonderhoud zijn verandert : verzachting zuiver contractueel karakter

Wat als men van mening verandert? : doorwerking van de voorafgaande overeenkomsten bij aftand van eot procedure

Overstapmogelijkheden tussen eot en echtscheiding wegens onderstelbare ontwrichting : bij afstand van eot procedure waarbij men nog wel akkoord is om te scheiden

De tweede verschijning : 6 maanden feitelijk gescheiden of bij vertegenwoordiging

Notarieel familie recht