Nog een tekortkoming van het hypothecair systeem

Het begrip erfdienstbaarheid
Recht van voorkoop is geen erfdienstbaarheid

Raadgevings- en informatieplicht van de notaris
middelenverbintenis - onderzoek van de titels

Aan te raden
Clausule: "dat de verkoper van geen enkele erfdienstbaarheid die het goed bezwaart, kennis heeft en dat hij zelf geen enkele erfdientbaarheid heeft toegekend"

Notarieel contracten recht