Voorkooprechten

Krachtlijnen van het nieuwe decreet tot harmonisering van de voorkooprechten

- Bestaande procedures en voorkooprechten worden geuniformiseerd

- Uniek loket

Wachten op realisatie van het e-voorkooploket?

Vanaf 1 augustus 2007 moeten alle Vlaamse decretale voorkooprechten worden aangeboden aan de grondenbank.

Deze "papieren vereenvoudiging" in een tussenstap op weg naar de "digitale vereenvoudiging".

Notarieel contracten recht