Invloed van het strafrechtelijk bewarend onroerend beslag op de procedure van het civielrechtelijk uitvoerend beslag op onroerend goed


Verschilpunten tussen het penaal beslag en het civielrechtelijk beslag
Het strafrechtelijk bewarend onroerend beslag kan gevolgd worden door de verbeurdverklaring.

Verkoop van een onroerend goed waarop een penaal beslag rust
Verkoop na machtiging van de Procureur des Konings - Verkoop op last van de onderzoeksrechter - Gedwongen verkoop op beslag gelegd door een schuldeiser

Doorhaling en zuivering
De doorhaling van het penaal beslag kan alleen worden toegestaan door de procureur of de onderzoeksrechter
Notarieel gerechtelijk privaatrecht