Wijziging echtscheidingsrecht: algemeen kader

Algemeen overzicht
Korte historiek van de wet - Doelstellingen van de wetgever

Betekenis van de invoering van de EOO

Nadere toelichting
Echtscheidingsvormen - Het bewijs van de onderstelbare ontwrichting - Procedure - Voorlopige maatregelen - Deelakkoorden - Uitkering na echtscheiding

Vereffening-verdeling
Datum van ontbinding van het stelsel - Overeenkomst tot vereffening-verdeling vooraf - Verval van voordelen

De echtscheiding op gezamenlijke verzoek
Globaal akkoord vooraf - Gedeeltelijk akkoord vooraf - Geen akkoord vooraf

Notarieel familierecht