Onttrekking van onroerend goed aan een vennootschap:

bespreking van de artikelen 129 en 130 W. Reg.

Het juridisch instrumentarium
Tijdens het bestaan van de vennootschap - Bij ontbinding van de vennootschap

Aspecten van registratierecht: artikelen 129 - 130 W. Reg.
Ratio legis - Toepassingsgebied - Principe: verkooprecht - Personenvennootschappen - Vennootschap op aandelen en cooperatieve vennootschap
Notarieel fiscaal recht