De erelonen van de notaris

Het eigenlijke ereloon van de notaris

Het tariefbesluit (1950) stelt de erelonen van de notarissen vast

Het erloon van de notaris anno 2006

belgie1.jpg (28245 bytes)

Bijkomende diverse aktekosten

Naast het ereloon moet de notaris de onkosten die hij heeft moeten maken om de notariele akte in orde te brengen in rekening brengen aan de klant. Deze aktekosten staan los van het ereloon van de notaris.

 

Registratierechten en hypotheekrechten

Het registratierecht is een belasting. Voor sommige rechtshandelingen zoals verkoop, schenking of hypotheekvestiging is deze belasting erg hoog. Wanneer de klant voor een notaris een verkoop, schenking of hypotheekvestiging laat opmaken, zal de belasting op deze rechtshandelingen worden doorgerekend aan de klant. Het registratierecht is niet inbegrepen is het ereloon.

 

2747.com / law / notary / fee

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Het ereloon van de notaris

1. Er bestaan 13 barema's om het ereloon van een notaris te berekenen

2. De verkoper dient de kosten voor de akte opheffing te betalen

2. Iedereen mag vrij zijn notaris kiezen zonder dat het ereloon hierdoor zal stijgen

3. De notaris tussenkomt zal van zijn collega zijn aandeel in het ereloon ontvangen

4. De notaris die de akte opmaakt zal aan zijn tussenkomende collega een ereloon storten

5. Ook bij de aangifte van nalatenschap wordt een vergoeding aan de notaris betaald

Het notarieel fonds

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1999 tot bepaling van de methode voor de berekening van de bijdrage van de professionele vennootschappen van notarissen aan het notarieel fonds ... meer info

Het ereloon van de notaris werd vastgelegd in verschillende barema's, aangeduid met een letter .

.

.

This page in English.

belgie1.jpg (28245 bytes)