Er bestaan 13 barema's (genaamd van A tot M) om het ereloon van de notaris te berekenen

1. De aankoop van onroerend goed. Hierop is Barema J van toepassing bij verkopingen uit de hand. Bij een openbare verkoop is Barema K van toepassing, dat het hoogste van alle barema's is.

belgie1.jpg (28245 bytes)

2. Voor een testament is er een uitvoeringsereloon voorzien. Bij een openbaar testament wordt dit berekend volgens Barema E en bij een eigenhandig testament volgens Barema B. Ingeval van een schenking tussen echtgenoten is Barema E van toepassing. Enkel de mate waarin een andere en meer omvangrijke erfenis teweeg wordt gebracht dan de wettelijke wordt in aanmerking genomen voor het berekenen van het barema.

3. Opheffingen vallen onder Barema B.

4. Een akte schenking valt onder Barema H.

5. Op kredietopeningen met hypotheekvestiging is Barema F van toepassing. De bijhorigheden worden meegerekend. Op een volmacht tot hypothekeren wordt 1/4de deel van het ereloon berekend voor een kredietopening genomen. In dit geval zijn er geen bijhorigheden.

Contacteer de auteur van deze pagina.

Deze barema's werden vastgelegd door de overheid en zijn afdwingbaar door de klant. Waar het oorspronkelijk verboden was om meer te vragen mag een notaris in 2004 meer vragen dan het wettelijk barema, maar de klant kan steeds eisen dat de notaris ten hoogste het wettelijk barema aanrekent.

Bij Koninklijk Besluit werden de erelonen van notarissen in Belgie vastgelegd. Het origineel KB dateert van 16 december 1950 (Belgisch Staatsblad 25 december 1950). De verschillende barema's werden als bijlage aan dit KB gevoegd.

Contacteer de auteur van deze pagina.