De erelonen van de notaris

Het eigenlijke ereloon van de notaris

Het tariefbesluit stelt de erelonen van de notarissen vast.

K.B. over de hornoraria notarissen van 16 december 1950. Dit K.B. werd gewijzigd door het K.B. van 20 juli 2000.

Het erloon van de notaris anno 2006

 

2747.com / law / notary / fee

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

Het ereloon van de notaris

1. Er bestaan 13 barema's om het ereloon van een notaris te berekenen

2. De verkoper dient de kosten voor de akte opheffing te betalen

2. Iedereen mag vrij zijn notaris kiezen zonder dat het ereloon hierdoor zal stijgen

3. De notaris tussenkomt zal van zijn collega zijn aandeel in het ereloon ontvangen

4. De notaris die de akte opmaakt zal aan zijn tussenkomende collega een ereloon storten

5. Ook bij de aangifte van nalatenschap wordt een vergoeding aan de notaris betaald

Het notarieel fonds

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 1999 tot bepaling van de methode voor de berekening van de bijdrage van de professionele vennootschappen van notarissen aan het notarieel fonds ... meer info

Het ereloon van de notaris werd vastgelegd in verschillende barema's, aangeduid met een letter .

.

.

This page in English.

Contacteer de auteur van deze pagina.