Het ereloon van de notaris anno 2000

Verkoop

Verkoop uit de hand: Barema J

Verdeling

Verdeling met overdracht onverdeelde delen: Barema J berekend op de overdrachtsprijs

Schenking

Schaal H
- voor de schenking van tegenwoordige goederen aan niet-erfgerechtigden
- voor de schenking van tegenwoordige goederen bij vooruitmaking aan erfgerechtigden

Schaal F voor de schenking van tegenwoordige goederen aan erfgerechtigden bij voorschot op deel

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht