Het notarieel fonds

In 2005 kunnen bepaalde kopers een vermindering van 250 euro op het ereloon van de notaris bekomen.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Ten eerste moet het gaan op een klein beschrijf.

Ten tweede moet aan de aankoop een lening bij een 'sociale' leningsmaatschappij verbonden zijn.

In die gevallen zal de notaris een vermindering van het ereloon ten belope van 250 euro toestaan.

Maar voor de notaris zelf betekent dit geen verlies. Hij zal immers die 250 euro terugvorderen van het notarieel fonds dat speciaal werd opgericht hiervoor.

 

 

 

Registratierechten bij aankoop Boekhouding van de notaris
Klein beschrijf