De notaris rekent een ereloon aan bij een aangifte van nalatenschap

Naam overledene: .................................. ereloon : ..............
Totaal actief van de nalatenschap: .....................

Belgie