Dossier bij de notaris

Koop-verkoop : compromis - aanvragen - afrekening bank - akte - registratie - afschriften - hypotheekkantoor

Aangifte van nalatenschap : bespreking - documenten - aangifte - ondertekening - indiening - successierechten

Oprichting vennootschap : boekhouder - bespreking - documenten - akte - registratie - afschriften - griffie

Huwelijkscontract : bespreking - akte - attest - registratie - hypotheekkantoor

Krediet : ontwerp - akte - registratie - grosse - hypotheekkantoor

Testament : afspraak - getuigen - akte - CRT - afschrift - registratie

Schenking : bespreking - akte - registratie - hypotheekkantoor

Echtscheiding : bespreking - akte - registratie - verzoekschrift - verschijning - hypotheekkantoor
A : Akte van bekendheid - Afstand - Adoptie

B : Basisakte - Akte van bekendheid - Beslag - Boedelbeschrijving

D : Doelwijziging

H : Handelshuurovereenkomst

I : Inventaris - Inbezitstelling

K : Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering

L : Lastenkohier - Legaatsaflevering

N : Neerlegging eigenhandig testament

O : Omzetting - Opheffing - Openbare verkoop - PV opening werkzaamheden

P : Pachtovereenkomst

R : Rangregeling - Rangafstand

S : Statutenwijziging - Staat van vereffening

V : Verkoopsvoorwaarden - Verdeling - Verkavelingsakte - Volmacht -  Vereffening-verdeling

W : Wijzinging huwelijksvoorwaarden

Z : PV zwarigheden