Dossier: akte van bekendheid

Na het overlijden moet worden vastgesteld wie er erfgenamen zijn.

Men kan aan een notaris verzoeken een akte van bekendheid op te stellen.

De notaris zal dan in een akte van bekendheid uiteenzetten wie, waar en wanneer overleden is. Met wie de overledene eventueel gehuwd was en onder welk huwelijksvermogensstesel. Of er een testament is en wie de erfgenamen zijn.


erfgenaam

Dossier bij de notaris