Dossier: rangregeling

Wanneer de verkoop een overwijzing van de prijs meebrengt, zal de notaris een rangregeling moeten opstellen.

Dit is in feite de verdeling van de koopprijs tussen schuldeisers van de verkoper.

Het typevoorbeeld van verkoop die een overwijzing van de koopprijs met zich meebrengt is de verkoop na beslag op onroerend goed.

Het doel van de overwijzing van de prijs is het goed vrij en onbezwaard van hypotheken te maken.Dossier bij de notaris