Dossier: echtscheiding

bespreking - akte - registratie - verzoekschrift - verschijning - hypotheekkantoor

Normaal gezien zal de notaris samen met de beide echtgenoten een bespreking houden over de echtscheidingsovereenkomst.


Belgian family law
Dossier bij de notaris