Dossier: koop-verkoop

compromis - aanvragen - afrekening bank - akte - registratie - afschriften - hypotheekkantoor

Vaak wordt de notaris gevraagd een onderhandse verkoopovereenkomst op te stellen

De notaris van de verkoper zal de overeenkomst omstellen.

De notaris van de koper ziet het ontwerp van overeenkomst na. Eventueel zal hij aanwezig zijn bij de ondertekening van de overeenkomst.


Belgie - Vlaanderen - Brussel - Wallonie
De koop akte
Dossier bij de notaris