Dossier: oprichting vennootschap

boekhouder - bespreking - documenten - akte - registratie - afschriften - griffie
Dossier bij de notaris