Dossier: schenking

bespreking - akte - registratie - hypotheekkantoor
schenking

Dossier bij de notaris