Dossier: aangifte nalatenschap

bespreking - documenten - aangifte - ondertekening - indiening - successierechten

Voor het opstellen van de aangfite van nalatenschap is veel informatie nodig. Een familienotaris beschik vaak over veel van deze informatie in zijn eigen dossier. Is dit niet het geval dan zullen de erfgenamen men de informatie moeten bezorgen.

Bepaalde informatie zal men bijna steeds aan de notaris moeten bezorgen:
- de verzekeringspolis betreffende de inboedel(s)
- uittreksel overlijdensakte


Indien de notaris nog niet over bepaalde informatie zou beschikken is het mogelijk dat men volgende informatie zal moeten bezorgen:
- kopij eventueel huwelijkscontract
- kopij trouwboekje overledene
- kopij identiteitskaart van alle erfgenamen

inheritance tax

Dossier bij de notaris