Dossier: echtscheiding

bespreking - akte - registratie - verzoekschrift - verschijning - hypotheekkantoor

Het is de rechtbank van eerste aanleg die de echtscheiding uitspreekt.

Om de rechtbank van eerste aanleg te vatten, zal men een verzoekschrift aan de rechter moeten richten.


Belgian family law
Dossier bij de notaris