Dossier: aangifte nalatenschap

bespreking - documenten - aangifte - ondertekening - indiening - successierechten

Nadat de erfgenamen de aangifte van nalatenschap hebben ondertekend zal de aangifte worden klaargemaakt om te worden ingediend.

Van de ondertekende aangifte moet een fotokopij worden gemaakt. Men moet immers weten welke aangifte men heeft ingediend.

Bij de aangifte moeten alle bijlagen worden gevoegd:
- factuur begrafenis
- kosten laatste zieken (ziekenhuis)inheritance tax

Dossier bij de notaris