Dossier: koop-verkoop

compromis - aanvragen - afrekening bank - akte - registratie - afschriften - hypotheekkantoor

In Vlaanderen zal men andere zaken moeten vermelden in de compromis dan in de andere geweesten.

De ligging van het goed is van belang voor heel wat gewestelijke decreten.

- Vlaamse voorkooprechten

- Vlaams bodemsaneringsdecreet


Belgie - Vlaanderen - Brussel - Wallonie
De koop akte