Het vermogen van de notaris

1. De notaris krijgt in het kader van zijn beroep vaak belangrijke tegoeden van klanten in zijn vermogen. Als hij dat geld aanwend voor duistere doeleinden kan hij zijn klanten misschien niet meer terugbetalen.

2. Vandaar dat de wet voorziet dat hij voordat hij 2500 euro van een klant reeds 1 maand in zijn vermogen heeft, hij dat geld uit zijn vermogen moet trekken door het bij een bank op naam van de klant op een aparte rekening te plaatsen..

3. Indien de notaris waardepapieren die toebehoren aan klanten in zijn handen krijgt moet hij deze binnen de 3 maanden in open bewaargeving geven bij een bank.