Schenkingen en de notaris

Vormvereisten

Aanvaarding

De schenking van een onroerend goed met vrijstelling van inbreng in natura

De gift van een geldsom te besteden aan de aankoop van een onroerend goed

De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

De schenking op last van een lijfrente

Het beding van conventionele terugkeer

De clausule van onvervreemdbaarheid

 

2747.com / law /

contact

Het opstellen van notariele akten

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Registratierechten

Familiaal vermogensrecht

Schenkingen en de notaris

Erfkeuze

Bedingen over niet opengevallen nalatenschap

Ouderlijke boedelverdeling

Giften - Algemene bepalingen

Schenkingen

Registratierechten op schenkingen tussen levenden