Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 2. Recht op ereloon

Artikel 6. Het mede-optreden van een bijkomende notaris naast de notaris die aanvankelijk aangewezen werd, moet vergoed worden door een aandeel in het ereloon van de akte.
Er wordt een uitzondering gemaakt op dit principe in de volgende gevallen : ......

Artikel 7. Onder voorbehoud van hetgeen gezegd is in artikel 6, staat, in geval van vervanging van een aanvankelijk aangewezen notaris,

Artikel 8. In geval van verkoop uit de hand van een onroerend goed dat voordien openbaar te koop gesteld werd : ...

Artikel 9. In alle gevallen waarin de notaris niet deelneemt aan de verdeling van het ereloon van de akte, heeft hij recht op een vergoeding ten laste van de cliënt die zijn mede-optreden bij deze akte vraagt.