Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 2. Recht op ereloon

Artikel 9. In alle gevallen waarin de notaris niet deelneemt aan de verdeling van het ereloon van de akte, heeft hij recht op een vergoeding ten laste van de cliënt die zijn mede-optreden bij deze akte vraagt.

Officiele commentaar
Deze bepaling herinnert slechts aan een evidentie. Iedere prestatie van een beroepsbeoefenaar veronderstelt een vergoeding. Indien een notaris geen recht heeft op het ereloon van de akte omdat, in bepaalde omstandigheden, een partij, na zonder dwang en bewust haar recht op vrije keuze van notaris uitgeoefend te hebben, deze keuze wijzigt, zonder gegronde reden, heeft die notaris recht om vergoed te worden door een met zijn cliënt overeen te komen ereloon.

Commentaar