Ereloon. Onbekend en toch bemind

Grondslag van het ereloon - Ereloon per akte - Verbintenissen onder opschortende voorwaarde - Onbekende erelonen

Het vast ereloon
Eenvoudige akten. Vrij eenvoudige redactie die binnen eenzelfde tijdsduur kan gedaan worden.

Het evenredig ereloon
Hoe groter de bedragen en waarden in de akte, hoe groter het 'werk' en de aansprakelijkheid van de notaris, en hoe hoger zijn ereloon moet zijn.
Notarieel recht