Ereloon. Onbekend en toch bemind

Grondslag van het ereloon - Ereloon per akte - Verbintenissen onder opschortende voorwaarde - Onbekende erelonen

Uitgezonderd in gevallen van samenhang, wordt het ereloon berekend per rechtshandeling.

Uitgezonderd in gevallen van samenhang, wordt het ereloon afzonderlijk berekend zodra rechtshandelingen volledig juridisch zelfstandig zijn.
Notarieel recht