Ereloon. Onbekend en toch bemind

Grondslag van het ereloon - Ereloon per akte - Verbintenissen onder opschortende voorwaarde - Onbekende erelonen

Afstand van goederen
Artikel 17, 1 tariefbesluit

Huur en pachtcontracten
Artikel 17, 13 tariefbesluit

Overdracht van schuldvordering
Artikel 17, 34 tariefbesluit

Overeenkomst van onverdeeldheid
Artikel 17, 45 tariefbesluit

Vzw en stichting
Artikel 17, 11bis tariefbesluit

Akte in twee of meer talen
Artikel 17, 4ter tariefbesluit

Omzetting van vruchtgebruik
Artikel 17, 21, 3° tariefbesluit

Afstand van vruchtgebruik
Artikel 17, 1, 3° tariefbesluit

Tontine en aanwas
Niet voorzien in tariefbesluit
Notarieel recht