Het ereloon van de notaris

Tariefbesuit (1950)

Bij verkoop van onroerende goederen

Ingeval van nieuwbouw wordt anno 2006 het barema verkoop toegepast op de volledige waarde van het grondaandeel en op de helft van de waarde van de constructies.

Het barema inzake erelonen op verkoop is anno 2006 bepalend voor de rendabiliteit van een notariskantoor. Het ereloon dat de notaris op andere akten verdient is aanmerkelijk lager.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht