De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme anno 2006

Verduidelijking en verruiming van de identificatieplicht

Identificatie van de cliënten en interne organisatie op het niveau van de in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde ondernemingen en personen.