Bevestiging identiteit


BEVESTIGING IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van hun identiteitskaarten.

De bevestiging van de identiteit is een verplichting van de notaris ingevolge artikel 11 notariswet.
Deze verplichting is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid.

naam

voornamen,

geboorteplaats

geboortedatum

woonplaats


van de ondertekenende partijen

Wat van belang is voor de bevestiging van de identiteit is dat de persoon die voor de notaris verschijnt ook werkelijk de persoon is die de identiteit heeft die in de akte staat.

De verplichting tot bevestiging van de identiteit moet onderscheiden worden van de waarmerking van de identiteit van een persoon zoals deze vereist wordt door de hypotheekwet.

Vermelding van partijen in een notariele akte betreft (dat zijn niet noodzakelijk de personen die deze vertegenwoordigen bij het ondertekenen van de akte) is er ook een regeling in de notariswet.

Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules