de notaris en de identificatie van de klant

Witwaswet

Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme legt in 2005 aan de notaris de verplichting op de identiteit van zijn klant te controlleren .

Notariswet

De notaris moet nagaan of een partij in een akte ook werkelijk voor hem verschenen is. Daartoe is vereist dat hij de partij kent of identificeert aan de hand van een foto.

Van de bevestiging van de identificatie moet melding worden gemaakt in de notariele akte.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste identiteitsbewijzen;

Artikel 11 Belgische Notariswet anno 2006:
De namen, de voornamen en de woonplaats van de partijen moeten de notaris bekend zijn of hem worden aangetoond met in de akte te vermelden bewijskrachtige identiteitsbewijzen of hem in de akte worden geattesteerd door twee hem bekende personen die de vereiste hoedanigheid bezitten om instrumentair getuige te zijn.

 

De notaris moet de partijen vereenzelvigen: nagaan of ze zijn wie ze beweren te zijn. Het vertonen van een identiteitskaart is een voldoende bewijs.

 

Naast de identificatie van partijen heeft de notaris ook verplichtingen met betrekking tot de juiste identiteit van partijen.

 

Examen 2004 - Open vragen I.4. Jantje Hulsterman beslist in het huwelijk te treden met Fientje Mosterling. Beiden wonen in Zele. De peter van Fientje is neef Albert Legros, notaris te Spa ; hij is de zoon van de oudste zus van haar moeder. Hij heeft het stelsel van de scheiding van goederen uitgelegd. Het stelsel wordt besproken en gekozen. Het jonge paar beslist van de gelegenheid gebruik te maken om een aangenaam weekeinde door te brengen in het Hotel des Sources te Spa. Afspraak wordt gemaakt met neef Albert om hem uit te nodigen, op 6 maart 2004, vóór het aperitief, het huwelijkscontract te verlijden, en daarna in het hotel te lunchen.
Alles verloopt normaal, tot op het ogenblik dat Mter Legros het nummer van de identiteitskaarten van het jonge koppel in de slotverklaringen wil invullen onder de hoofding “waarmerking van identiteit van de comparanten op zicht van hun identiteitskaart”. Fientje, die nogal verstrooid is, heeft haar identiteitskaart thuis laten liggen! Zij heeft wel een kopie van een uittreksel uit haar geboorte-akte voor alle zekerheid meegenomen.
Mag notaris Legros de akte verlijden ? JA - NEEN
Motiveer uw antwoord met verwijzing naar de wettelijk basis :