Vermelding van de partijen

Art. 12. par. 1 notariswet legt op om partijen te vermelden als volgt:

hun naam

gevolgd door de voornamen,
Ingeval de waarmerking op basis van de identiteitskaart gebeurt, volstaan de eerste twee voornamen in de plaats van de opname van alle voornamen. De voornamen worden vermeld in de volgorde waarin zij voorkomen in het stuk op grond waarvan de identificatie is gebeurd.

plaats en datum van geboorte

en hun woonplaats


Deze vermeldingen zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van de notariele akte.


Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules